Acció de guerrilla:

EcoCole

Ubicació: Coles de València

Associacions implicades:

  • Coordinadora Educació Patraix – Jesús
  • Mesura

Més informació:

www.webmesura.org

info@webmesura.org

Què és?

Jornadades pràctiques de formació en qualitat del aire i els seus vincles a la mobilitat dels vehicles de motor entre 6 i 18 anys.

Per què?

Aprenentatge práctic d’us de les TICs per a construir pensament critic i ecològic des de la infància.

Plans de futur

Ampliar la Xarxa d’EcoColes.