PARTÍCULES

Segons els valors de la xarxa d’estacions de vigilància, València INCOMPLEIX els valors de PM2,5 aconsellats per l’OMS en el 2017.

VALÈNCIA NO ÉS CIUTAT SALUDABLE des del punt de vista de l’emissió de PARTÍCULES

Font: Generalitat Valenciana y OMS

Comparativa anual de NO, NO2, NOx, PM1, PM2.5, PM10

Valores medios anuales 2016 NO2, PM2.5, PM10

Valores medios anuales 2017 NO2, PM2.5, PM10

Valores medios diarios y mensuales 2016 NO2, PM2.5, PM10

Valores medios diarios y mensuales 2017 NO2, PM2.5, PM10

Valores medios horarios 2016 NO2, PM2.5, PM10

Valores medios horarios 2017 NO2, PM2.5, PM10

Valores medios por estación 2016 de NO, NO2, NOx, PM1, PM2.5, PM10

Valores medios por estación 2017 de NO, NO2, NOx, PM1, PM2.5, PM10