TRÀNSIT (IMD)

La plataforma visualitzarà l’evolució d’entrada i sortida de cotxes (IMD) en totes les entrades/sortides i les rondes de la ciutat. Actualitzarem les dades mensualment.

Font: Ayuntamiento de València

Evolució percentual IMD 2016-2018

IMD IMD Entrades / Eixides 2016

IMD Entrades / Eixides 2017

IMD Comparativa tipo 2016

IMD Comparativa tipo 2017

IMD Anillo 0 2016

IMD Anillo 0 2017

IMD Anillo 1 2016

IMD Anillo 1 2017

IMD Anillo 2 2016

IMD Anillo 2 2017

IMD Ronda Nord 2016

IMD Ronda Nord 2017

IMD Ronda Sud 2016

IMD Ronda Sud 2017

IMD TOTAL 2016

IMD TOTAL 2017