IndicadorsL'apartat d'indicadors pretén fer visible l'evolució de la qualitat de l'aire a la ciutat des de factors claus i globals.

En NO2 les dades mostren el incompliment de la normativa per superacions de 40 micrograms/m3. Fuente RD 102/2011 y MESURA.
En partícules PM2,5 les dades mostren el incompliment dels valors aconsellats per la OMS al superar les 10 micrograms/m3. Fuente OMS y Conselleria de la Generalitat Valenciana.

València no és una ciutat saludable segons aquestos indicadors i nosaltres anem a seguir la seua evolució en el temps.


  • Evolució dels mesuraments de la qualitat de l'aire.
 
  • Repartiment modal del transport.
  • Evolució de la quantitat de cotxes que entren i surten de la ciutat.
  • Evolució de les places d'aparcament de la ciutat de València.
 
La Font per a la selecció d'aquests indicadors clau és el projecte europeu de qualitat de l'aire urbà www.airuse.org

Algunes Dades Comparadades


Diferència de qualitat de l'aire entre un col·legi de vianants i un altre entre avingudes.
Evolució horària i diària contaminació
Percentatge de cotxes Dièsel a Espanya i resta d'Europa