NO2 (2017)

Segons els valors mesurats en 4 campanyes de NO2 al febrer, maig, agost i novembre del 2017, la mitjana anual INCOMPLEIX els valors aconsellats per l’OMS i pel RD 102/2011.

VALÈNCIA NO ÉS CIUTAT SALUDABLE des del punt de vista de l’emissió de GASOS.

 

Font: Mesura

Campanyes NO2 - 2017

Promedio NO2 cruces

Promedio NO2 plazas

Promedio NO2 red MESURA de vigilancia

Promedio NO2 red oficial de vigilancia

Promedio NO2 total

Promedio NO2 zonas pacificadas