Mapa de contaminació 2019 per gasos NO2 a la ciutat de València

Mapa dades NO2 Novembrer 2019 (València, Cols, Albalat, Colecamí, Riu i Port)

Mapa dades NO2 Febrer 2018 (València, Cols, Albalat, Colecamí, Riu i Port)

Mapa dades NO2 Maig 2018 (València, Cols, Albalat, Colecamí, Riu i Port)

Mapa dades NO2 Agost 2018 (València, Cols, Albalat, Colecamí, Riu i Port)

Mapa dades NO2 Novembre 2018 (València, Cols, Albalat, Colecamí, Riu i Port)

Mapa de punts de control de contaminació València

Mapa de punts de contaminació de Col-legis