Relació Mobilitat - Contaminació

Mapa de relacions després de la primera jornada de València per l'aire

Veure infografia


Informe tècnic

Mesures de NO2 i black carbó a València durant 2017

Veure resultats


Campanyes de NO2

Informe amb els mesuraments de les campanyes de NO2 de febrer, maig i agost

Veure resultats


Informe conclusions

Qualitat aire interior i d'impacte en escoles

Veure informe


Informe conclusions

Qualitat aire interior i d'impacte en escoles

Veure informe