Acció de guerrilla:

Mapa de NO2

Ubicació: Xarxa de 35 punts de control de NO2 a ciutat de València.

Data: Febrer, maig, agost i novembre de 2017, 2018…

Associacions implicades: Mesura

Més informació:

www.webmesura.org
info@webmesura.org

Què és?

Diagnosi de la Evolució en el temps del NO2 en 35 punts de la ciutat.

Per què?

La ciutadania necessita accés a informació a l’interior de la ciutat. La de la Xarxa de vigilància es insuficient.

Plans de futur

Continar vigilant la Evolució del NO2 i creuar les dades amb evolució de dades de mobilitat, disseny urbá, noves tecnologías dels motors…