Acció de guerrilla:

Qualitat del Aire a Les Escoles

Ubicació: Escola Lluis Vives i Escola López Rosat

Data: Gener – Juny 2017

Associacions implicades:

  • Escola Luis Vives
  • AMPA López Rosat
  • Mesura
  • Ajuntament de València

Més informació:

www.g-agua.com
tecnico@g-agua.com

Què és?

Diagnosi del IMPACTE de la qualitat del AIRE a les escoles vinculats a trànsit a motor.

Per què?

Evaluar quines deurien ser les mesures a aprendre en la mobilitat dels entorns escolars.

Plans de futur

Col·laborar per a que aquestes mesures siguen implantades. Fer jornades per a la difució continuada dels resultats i les necessitats.