IX Jornades de treball

04 Octubre de 18:30h a 19:30h /// Centre Cultural Tres ForquesPROGRAMA:


1. Revisió de Pla de qualitat del aire de valència i la seua àrea metropolitana

a. Prioritat d’aparcament del veϊnat. Revisió de sistema tarifes i taxes
b. Peatge urbà, Revisió sistema tarifari i taxes
c. Intermodalitat
2. Planificació jornada de Posició dels Grups Polítics sobre la contaminació de la Ciutat de València. Gener/febrer

2. Planificació jornada de Posició dels Grups Polítics sobre la contaminació de la Ciutat de València. Gener/febrer 3. Actualització de la web