IX Jornades de treball

08 Novembre de 18:00h a 19:00h /// Centre Cultural Tres ForquesPROGRAMA:


1. Resum d’Accions setembre

2. Organització de la jornada “Valècia per l’àire” per a febrer-abril 2019