• Comparació de diferents factors de risc
 • PM causen més de 3,5 M de morts a l’any
 • Índexs de mortalitat a Londres
 • ESCAPE: PM2.5 i mortalitat
 • MED-Particles
 • Partícules de carbó en macròfags de las vies aèries
 • FEV1 després de la caminada
 • Notícies sobre el càncer
 • Exposició a dièsel i isquèmia
 • Contaminació atmosfèrica i aterosclerosi
 • La contaminació i els seus efectes en els bebés en nàixer
 • L’exposició crònica dels infants a contaminació
 • El projecte en xifres
 • Efectes de la contaminació en la salut
 • Efectes del soroll en la salut
 • Associació entre la distància al trànsit i asma infantil
 • Temps passat en el trànsit augmenta el risc de patir un infart una hora després
 • Mecanismes pels quals l’exposició a les partícules danyen la nostra salut
 • Risc relatiu de mortalitat ajustada
 • Contaminació atmosfèrica afecta múltiples òrgans a curt i a llarg termini
 • PM10 i baix pes en nèixer

Comparació de diferents factors de risc

sobre els anys de vida ajustats per discapacitat a nivell mundial (Lancet 2012)

PM causen més de 3,5 M de morts a l’any

La boira de London

ESCAPE: PM2.5 i mortalitat

increments de 5µg/m3

MED-Particles

Percentatge d’increment (i 95% CI) per un augment de 10 μg/m3 de PM (lag 0-1, meta-anàlisi)

Partícules de carbó en macròfags de las vies aèries de nens sans que vivien a prop del trànsit

Kulkarni et al. (NEJM 2006)

FEV1 después de la caminata (2 hrs) McCreanor et al, NEJM 2007

Notícies sobre els efectes de la contaminació en la salut

Exposició a dièsel i isquèmia*

Contaminació atmosfèrica i aterosclerosi
(REGICOR)

Mesurament del gruix de la intima mitjana de la caròtide (IMT)

Marcador preclínico del grau aterosclerosi

Notícies sobre els efectes de la contaminació en els nounats

L'exposició crònica dels infants a contaminació per trànsit porta a una atenuació de la millora en neurodesenvolupament

Com afecta la contaminació atmosfèrica de Barcelona al desenvolupament del bebè durant l’embaràs?

Efectes de la contaminacióen la salut

Efectes del soroll en la salut

Temps passat en el trànsit augmenta el risc de patir un infart una hora després

Associació entre la distància al trànsit i asma infantil

Mecanismes pels quals l’exposició a les partícules danyen la nostra salut

Risc relatiu de mortalitat ajustada

Contaminació atmosfèrica afecta múltiples òrgans a curt i a llarg termini

PM10 i baix pes en nèixer